: :
Queue

چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، کنترل ذهن امری بسیار مهم است.

افکارمان خیلی مهم به نظر نمی‌رسند اما در حقیقت آنها دنیای ما و زندگی فردیمان را خلق کرده‌اند و همچنان خلق می‌کنند.

احساسی که نسبت به افراد دیگر داریم و تعاملی که با افراد داریم ناشی از فکرمان هستند.

بدون فکر نمی توانیم حرف بزنیم. هر عملی که انجام می‌دهیم، حتی وقتی دستمان را بلند میکنیم یا می‌ایستیم، از افکارمان ناشی میشود.

تمام چیزهایی که توسط انسانها اختراع شده‌اند، نه تنها با افکار آغاز شده‌اند بلکه از طریق افکار ایجاد شده و به تجسم درآمده‌اند.

ما کارهایمان را از طریق افکارمان تکمیل می‌کنیم و هر لحظه از روزمان را با افکارمان زندگی می‌کنیم.

آیا می‌دانید تفاوت انسانهایی که دنیای رؤیاهایشان را زندگی می‌کنند با کسانی که این‌گونه زندگی نمی‌کنند چیست؟

آنها که رویاهایشان را زندگی می‌کنند، فکر کردند که می‌توانند آن را انجام دهند و آنها که این‌گونه زندگی نمی‌کنند، فکر نمی‌کردند که بتوانند آن کار را انجام دهند.

بنابراین باید هر جور شده بر کنترل افکار خویش و به عبارت بهتر بر کنترل ذهن تسلط پیدا کنیم.

کنترل ذهن در فضای مجازی امری بسیار مهم است که متأسفانه توسط اکثر انسانها نادیده گرفته میشود.

در دنیای امروز، بسیاری از انسانها بدون هیچ کنترلی، ساعتها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخند. بدون اینکه بر رفتار خود کنترلی داشته باشند.

آنها هر صفحه یا عنوانی را دنبال می‌کنند و از تأثیر نهفته‌ی آن بر ضمیر ناخودآگاه خویش بی‌اطلاعند.

فراموش نکنید که برای جذب موفقیت چاره‌ای جز کنترل ورودی‌های ذهنمان نداریم.

از آنجایی که نسل امروز بسیار زیاد با فضای مجازی درگیر است و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم، باید یک سری مراقبتها در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم.

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است.

در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید