: :
Queue

ما انسانها دوست داریم در زندگی، انسانی تأثیرگذار باشیم. اما واقعاً چگونه و چطور روی دیگران تأثیر بگذاریم؟

برخی معتقدند که به خودیِ خود تولیدکننده انرژی بوده و روی مردم تأثیرگذارند. اما قدرت نفوذ در دیگران به مهارتهایی که کسب می‌کنید مربوط می‌شود.

رهبری به معنای نفوذ و تأثیرگذاری در دیگران است. کسی که می‌تواند روی دیگران تأثیر گذارد به راحتی اهداف خود را به حقیقت بدل خواهد کرد.

درک کنید تاثیر گذاشتن ربطی به جذابیت ندارد! بله؛ نفوذ و تاثیرگذاری روی دیگران لزوماً دلیل بر جذابیت شخص نیست.

برخی معتقدند تاثیر گذاری موفق، به جذابیت هر فرد مربوط می‌شود؛ اما این نظر کاملا اشتباه است.

نفوذ داشتن روی دیگران به قدرت شخصی، استفاده از مهارتها، و موقعیتهای زندگی هر فرد بستگی دارد.

شما نمی‌توانید با هر انسانی تعاملی یکسان داشته باشید. برای همین از یک روش برای تأثیرگذاری استفاده نمی‌کنید.

باید در موقعیتهای متفاوت مهارتهای لازم و موردنیاز را به کار ببرید.

شما می‌توانید با طرح سوالات متفاوت، خواسته‌های دیگران را بدانید و با روشهای مورد استفاده آنها آشنا شوید.

آمادگی صحبت درباره ارزشها و اهداف خود را به طور واضح داشته باشید. واضح بودن ارزشها و اهداف مانند داشتن منطق باارزش و مهم است.

هم توضیح واضح و هم منطق، هر دو برای بدست آوردن موفقیت لازم هستند.

با مشورت کردن می‌توانید تأثیر نفوذ در دیگران را احساس کنید.

هنگامی که دیگران را دعوت به مشورت کرده‌اید، دیگران اعتماد را در وجود خود چند برابر می‌بینند و آمادگی طراحی هر نقشه‌ای را در خود حس خواهند کرد.

درباره اطلاعات و ایده‌هایی که ‌پیش‌بینی نشده‌اند سؤالاتی را نپرسید.

تأثیر مثبت روی دیگران به چگونگی عملکرد شما بستگی دارد. اهداف باعث می‌شود دیگران رغبت پیدا کنند با شما مشارکت داشته باشند و همچنان می‌توانید باز هم روی آنها تاثیر بگذارید.

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است.

در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید