استاد قاسم حیدری

ایشان دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی از دانشگاه شیراز هستند و نزدیک به 5 سال است که در حوزه مهارتهای فردی و موفقیت کار می‌کنند.

محل تدریس:

فارس، فیروزآباد، چهارراه روزبه، خیابان معلم، کوچه 3

وبسایت:
ایمیل:
تلگرام:

ghasemheydari.ir

موبایل:

ماموریت و بیوگرافی

قاسم حیدری دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی از دانشگاه شیراز هستند و نزدیک به 5 سال است که در حوزه مهارتهای فردی و موفقیت کار می‌کنند.

مهارت‌های ایشان

تدریس 95%
مربیگری 81%
مشاوره 57%
نویسندگی 73%

ارسال پیغام به ایشان

    موبایل (ضروری)