35%
تخفیف

وبینار آموزشی اصول هدفگذاری

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 55,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

85,000 تومان 55,000 تومان
تمرکز حواس
35%
تخفیف

وبینار آموزشی تمرکز حواس

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 49,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

75,000 تومان 49,000 تومان
20%
تخفیف

دوره آموزشی باورسازی

بدون امتیاز 0 رای
740,000 تومان 590,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

740,000 تومان 590,000 تومان
35%
تخفیف

وبینار آموزشی مبارزه با تنبلی

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 49,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

75,000 تومان 49,000 تومان
20%
تخفیف

دوره آموزشی هدفگذاری

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان 680,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

850,000 تومان 680,000 تومان
35%
تخفیف

وبینار آموزشی ایجاد انگیزه

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 49,000 تومان

پس از پرداخت هزینه، محصول بلافاصله در اختیار شما می‌گیرد و شما می‌توانید فایلها را به راحتی دانلود کرده و بر روی سیستم خود ذخیره نمائید.

75,000 تومان 49,000 تومان